Dopiš Firmu  |  
Karta 4metal  |  
O Nás  |  Hlavní Strana  |  Aktuality  |  Akce  |  Média  |  Galerie Fotografií  |  Dopiš Firmu  
HLEDEJ
pokročilé
Odborný časopis


2/2014
TriboTechnika
Odborno-populárny československý časopis TriboTechnika (časopis o trení, mazaní a opotrebovaní) vychádza 6 x do roka a je distribuovaný na Slovensku a v Českej republike v náklade 6 000 výtlačkov. Každé vydanie prináša kvalitné a kvalifikované informácie, nové myšlienky, názory, podnety a inšpirácie, vďaka čomu slúži ako fórum na výmenu informácií zo všetkých oblastí tribológie, nanotribológie a príbuzných odborov.

Na stránkach časopisu sa dočítate o:
- procese trenia a opotrebenia povrchových vrstiev funkčných plôch súčiastok
- mazivách, olejoch a ich diagnostike
- lisovacích, tvárniacich a rezných nástrojoch
- povrchových úpravách
- ložiskách, prevodovkách, motoroch
- a o mnohých iných relevantných konštrukčných uzloch.
www stránka:www.tribotechnika.sk
Šéfredaktor:Ing. Dana Tretiníková
Rok založení:2008
Tištěný náklad:6000
Množství / rok:6
Cena:3 EUR
Adresa:Techpark
Pltnícka 4
Žilina
Slovensko
Tel.:+421 905206227
Kontakt:
 Slovensko
Ing. Dana Tretiníková
Tel.: +421 905206227
E-mail: tretinikova@techpark.sk
 
S kartou 4metal 5% sleva na reklamu.
< zpět
0.43606 sek   www.4metal.com   www.4metal.pl   www.4metal.cz   www.4metal.de   www.4metal.at   www.4metal.ch   www.4metal.ru